Logo

Nagranie "Grupa spółek – co jest ważne dla każdej spółki kapitałowej po zmianach w KSH?"

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Bardzo prosimy o wpisanie firmowego adresu e-mail oraz wypełnienie wszystkich pól formularza. Zastrzegamy sobie prawo, aby nie udostępnić nagrania podmiotom, które są naszą konkurencją. 
Administratorem danych osobowych jest Olesiński i Wspólnicy sp.k. W zależności od łączących nas relacji administratorem może być także inna spółka z Grupy OW. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Agenda

Działalność grup kapitałowych w obrocie gospodarczym nie jest niczym zaskakującym, jednak dotychczasowy brak szczegółowych regulacji często utrudniał zarządzanie spółką i łączenie wielu różnych interesów (czasem sprzecznych w ramach grupy).

Zmieni się to po 13 października, gdy w życie wejdzie nowelizacja KSH. Od tego czasu spółka dominująca będzie mogła wydawać wiążące polecenia pozostałym spółkom kapitałowym z grupy, a wykonujący je członkowie zarządu zostaną zwolnieni z odpowiedzialności. To jednak nie wszystkie zmiany.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinarium, w którym poruszyliśmy poniższe zagadnienia:

Agenda:

  1. Grupa spółek – definicja i zasady utworzenia
  2. Interes grupy spółek a interes spółki
  3. Wiążące polecenia jako nowe narzędzie spółki dominującej – co oznacza, kto i jak je wydaje, warunki formalne
  4. Odmowa wykonania wiążącego polecenia
  5. Odpowiedzialność za wykonanie wiążącego polecenia a zwolnienie z odpowiedzialności członków organów spółek z grupy
  6. Odpowiedzialność spółki dominującej: wobec spółki zależnej, wierzycieli oraz wspólników/ akcjonariuszy mniejszościowych
  7. Warunki squeeze i sell outu wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych
  8. Nowe uprawnienia spółki dominującej: dostęp do ksiąg i dokumentów spółki zależnej, żądanie udzielenia informacji od spółki zależnej
Presenter

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

Adwokat
Partner w Olesiński & Wspólnicy
Presenter

Natalia Mosur

Adwokat
Senior Manager w Olesiński & Wspólnicy
Presenter

Małgorzata Łamek-Bogacz

Adwokat
Senior Manager w Olesiński i Wspólnicy