logo1-old.png

Kola%C5%BC_kariera_grudzie%C5%84-2021-scaled.jpg

Dzielenie się wiedzą to istotny element naszej pracy. Poruszamy tematy, które odpowiadają na realne potrzeby biznesu, a uczestników wyposażamy w wiedzę i kompetencje z zakresu kluczowych obszarów prawa i aktualnych przepisów.

Pozostańmy w kontakcie:

Sygnaliści a RODO i bezpieczeństwo informacji
https://olesinskiiwspolnicy.clickmeeting.com/sygnalisci-a-rodo-i-bezpieczenstwo-informacji
Prowadzenie postępowań wyjaśniających
https://olesinskiiwspolnicy.clickmeeting.com/prowadzenie-postepowan-wyjasniajacych